про мене на українському

Пилипенко Андрій АнатолійовичПилипенко Андрій Анатолійович

Завідувач кафедри обліку і бізнес-консалтингу
Харківського національного економічного
університету імені Семена Кузнеця

Доктор економічних наук, професор
Відмінник освіти України
Академік Академії економічних наук України

Основні відомості 

Освіта: - Професор по кафедрі бухгалтерського обліку (2011)
  - Доктор економічних наук. Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (2009). Дисертація виконана на тему "Організація управління інтеграційним розвитком суб'єктів господарювання"
  - Доцент по кафедрі бухгалтерського обліку (2003)
  - Кандадат економічних наук. Спеціальність 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва (2000). Дисертація виконана на тему "Формування організаційно-економічного механізму забезпечення усталеної роботи підприємства"
  - Студент факультету "Облік і аудит" Харківського державного економічного університету (1992-1997)
     
Активність: - Дійсний член Академії економічних наук України (з 2013 року)
  - Член підкомісії з обліку і аудиту Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти і науки України (з 2010 по 2014 роки). З 2015 року - член підкомісії з обліку і оподаткування
  - Член двох спеціалізованих фахових рад з захисту докторських дисертацій:
у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця (спеціальності 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика та 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит)
у Харківському державному університеті харчування та торгівлі (спеціальності 08.00.04 - економіка та управління підприємствами та 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит)
  - Учасник Міжнародної асоціації інституціональних досліджень
  - Заступник головного редактора наукових журналів Харківського національного економічного університета імені Семена Кузнеця "Економіка розвитку", "Управління розвитком" та "Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця"
  - Член редакційної колегії наукового журналу "Вісник Кременчуцького національного університета імені Михайла Остроградського
  - Підготував шість кандидатів економічних наук
  - Нагороджений численними відзнаками державних та регіональних органів влади
  - Приймав активну участь у виконанні та керівництві держбюджетними та госпдоговірними науково-дослідними роботами 
     
Праці:  - Підготував 225 праць наукового та навчально-методичного характеру, загальним обсягом 495,07 ум.-друк. арк.
Особисто автору належить 250,49 ум.-друк. арк. Серед них:
    монографій - 20, у тому числі одноосібних - 2 у співавторстві - 10
                                    розділів у колективних монографіях - 8
    Підручників та навчальних посібників - 7, у тому числі із грифом МОН - 6
    статей у фахових виданнях - 114
    статей, що представлені у Scopus (Scopus Author ID 36176193800)- 6
     
Інтереси:  - Проблеми адаптації обліку до вимог системи стратегічного управління підприємством та інтегорованими структурами бізнесу
  Інформаційно-аналітична підтримка процесів розвитку учасників промислових кластерів
  - Управління знанням й консолідація інформації для потреб стратегічного обліку
  - Імітаційне, когнитивне та мультиагентське моделювання життєдіяльності великомасштабних економіко-виробничих систем
  - Використання збалансованої системи показників та стратегічних систем вимірювання в управлінні кокурентною поведінкою суб'єктів господарювання

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44