Статті у SCOPUS та WoS

№ з/п

Назва

Вихідні дані

Обсяг (друк. арк.)

Співавтори

1. Формалізація стратегічних орієнтирів стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в розрізі її архітектурного представлення Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №7(109). – С. 253 - 260   0,5   
0,25
І.В. Ялдін
2. Стратегічний аспект організації обліково-аналітичної підтримки антикризового управління Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С.234 – 241 0, 4 0,2 С.М. Пилипенко
3. Потенціал розвитку матеріально-технічної бази підприємства: іденти¬фікація та оціню-вання Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – №159(5-6). – №52-57  0,84 
0,42
 А.О. Литвиненко
4. Development of information consolidation system in the reflective management of large-scale economic and production systems (Розробка системи консолідації інформації в рефлексивному управлінні великомасштабними економіко-виробничими системами) Eastern-European journal of enterprise technologies (Східно-Європейський журнал передових технологій). – 2017. – №4/3 (88). – 56-65

 1,16 
0,58

 O. Popov
5. Institutional and architectural design of organizational development of large-scale economic and industrial systems (Інституціонально-архітектурне проектування організаційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем) Economic Annals-XXI (Економічний часопис-ХХІ). – 2017. – 165(5-6). – С.75-79  0,74 
0,37
 А.О. Литвиненко
6. Organized management of decentralized economic production systems with joint implementation of development projects (Організація управління децентралізованими економіко-виробничими системами при спільній реалізації проектів розвитку) Eastern-European journal of enterprise technologies (Східно-Європейський журнал передових технологій). – 2019. – Том 4. – № 3 (100). – P. 22-35  1,2 
0,3
M. Korneev,
O. Popov, N.Shmatko
7. Cognitive Instruments Of Public Management Ac-countability For Development Of National Innovation System Viešoji politika ir administravimas public policy and administration. – 2019. –Vol. 18. – Nr. 3. – P. 114-124  0,92 
0,23
N. Gavkalova, S. Labunska O. Prokopishyna
8. Methodical maintenance of management of logistic activity of the trade enter-prise: Economic and legal support. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2019, Volume X, Fall, 6(44): 105 – 113 DOI: 10.14505/jarle.v10.6(44).15. Available from: http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index  0,95
0,19
N.L. Savytska, R.V. Vaksman, O.I. Uhodnikova, V.S. Schevchenko 
Go to top
(C) Andriy Pylypenko

Курсы НБУ Курсы НБУ Курсы НБУ Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс 1тр. унции серебра по данным Национального Банка Украины