Пилипенко Андрій АнатолійовичПилипенко Андрій Анатолійович

Завідувач кафедри обліку і бізнес-консалтингу
Харківського національного економічного
університету імені Семена Кузнеця

Доктор економічних наук, професор
Відмінник освіти України
Академік Академії економічних наук України

Основні відомості 

Освіта: - Професор по кафедрі бухгалтерського обліку (2011)
  - Доктор економічних наук. Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (2009). Дисертація виконана на тему "Організація управління інтеграційним розвитком суб'єктів господарювання"
  - Доцент по кафедрі бухгалтерського обліку (2003)
  - Кандадат економічних наук. Спеціальність 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва (2000). Дисертація виконана на тему "Формування організаційно-економічного механізму забезпечення усталеної роботи підприємства"
  - Студент факультету "Облік і аудит" Харківського державного економічного університету (1992-1997)
     
Активність: - Дійсний член Академії економічних наук України (з 2013 року)
  - Член підкомісії з обліку і аудиту Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти і науки України (з 2010 по 2014 роки). З 2015 року - член підкомісії з обліку і оподаткування
  - Член двох спеціалізованих фахових рад з захисту докторських дисертацій:
у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця (спеціальності 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика та 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит)
у Харківському державному університеті харчування та торгівлі (спеціальності 08.00.04 - економіка та управління підприємствами та 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит)
  - Учасник Міжнародної асоціації інституціональних досліджень
  - Заступник головного редактора наукових журналів Харківського національного економічного університета імені Семена Кузнеця "Економіка розвитку", "Управління розвитком" та "Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця"
  - Член редакційної колегії наукового журналу "Вісник Кременчуцького національного університета імені Михайла Остроградського
  - Підготував шість кандидатів економічних наук
  - Нагороджений численними відзнаками державних та регіональних органів влади
  - Приймав активну участь у виконанні та керівництві держбюджетними та госпдоговірними науково-дослідними роботами 
     
Праці:  - Підготував 225 праць наукового та навчально-методичного характеру, загальним обсягом 495,07 ум.-друк. арк.
Особисто автору належить 250,49 ум.-друк. арк. Серед них:
    монографій - 20, у тому числі одноосібних - 2 у співавторстві - 10
                                    розділів у колективних монографіях - 8
    Підручників та навчальних посібників - 7, у тому числі із грифом МОН - 6
    статей у фахових виданнях - 114
    статей, що представлені у Scopus (Scopus Author ID 36176193800)- 6
     
Інтереси:  - Проблеми адаптації обліку до вимог системи стратегічного управління підприємством та інтегорованими структурами бізнесу
  Інформаційно-аналітична підтримка процесів розвитку учасників промислових кластерів
  - Управління знанням й консолідація інформації для потреб стратегічного обліку
  - Імітаційне, когнитивне та мультиагентське моделювання життєдіяльності великомасштабних економіко-виробничих систем
  - Використання збалансованої системи показників та стратегічних систем вимірювання в управлінні кокурентною поведінкою суб'єктів господарювання

Головні відзнаки

   Відмінник освіти України   Лауреат премії Президента України для молодих вчених     Лауреат Золотого знаку ХНЕУ ім. С. Кузнеця

 Основні відомості

 
Переглянути основні відомості (форма 24)

Новини

Наукове цитування

 Scopus

Корисна інформація

Go to top
(C) Andriy Pylypenko

Курсы НБУ Курсы НБУ Курсы НБУ Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс 1тр. унции серебра по данным Национального Банка Украины