Участь у редакційних колегіях наукових журналів

Науковий журнал "Економіка розвитку"ЯвляНауковий журнал "Управління розвитком"юсь заступником головного редактора двух наукових журналів, що видаються Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця:
- Економіка розвитку (ISSN 1683-1942)
- Управління розвитком (ISSN            )

Призначення журналів полягає в забезпеченні ефективної теоретико-методологічної підтримки сталого розвитку суб'єктів господарювання та розповсюдження адресованої до читача інформації у таких сферах як: економічна теорія, економіка підприємства, регіональна економіка, менеджмент, маркетинг, бізнес та підприємництво, фінанси, облік та аудит, інформаційні системи в економіці, статистика, економіко-математичне моделювання, демографія, економіка праці, соціальна політика тощо.

За моєї активної участі відомості про наукових журнал "Економіка розвитку" розповсюджуються у світовому науковому інформаційнму просторі, а оприлюднені у ньому статті реферуються в багатьох бібліографічних та науковометричних базах даних.

  Також входжу до редакційної колегії наукового журналу "Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

  

Go to top
(C) Andriy Pylypenko

Курсы НБУ Курсы НБУ Курсы НБУ Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс 1тр. унции серебра по данным Национального Банка Украины