Участь у редакційних колегіях наукових журналів

Науковий журнал "Економіка розвитку"ЯвляНауковий журнал "Управління розвитком"юсь заступником головного редактора двух наукових журналів, що видаються Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця:
- Економіка розвитку (ISSN 1683-1942)
- Управління розвитком (ISSN            )

Призначення журналів полягає в забезпеченні ефективної теоретико-методологічної підтримки сталого розвитку суб'єктів господарювання та розповсюдження адресованої до читача інформації у таких сферах як: економічна теорія, економіка підприємства, регіональна економіка, менеджмент, маркетинг, бізнес та підприємництво, фінанси, облік та аудит, інформаційні системи в економіці, статистика, економіко-математичне моделювання, демографія, економіка праці, соціальна політика тощо.

За моєї активної участі відомості про наукових журнал "Економіка розвитку" розповсюджуються у світовому науковому інформаційнму просторі, а оприлюднені у ньому статті реферуються в багатьох бібліографічних та науковометричних базах даних.

  Також входжу до редакційної колегії наукового журналу "Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського