Участь у редколегіях журналів

Участь у науково-дослідних роботах

Приймаю активну участь у виконанні та керівництві держбюджетними та госпдоговірними науково-дослідними роботами, в рамках яких проходять апробацію результати власних наукових досліджень. 

Участь у редколегіях журналів

Участь у редакційних колегіях наукових журналів

Входячи до складу редакційних колегій наукових журналів, у двох з яких виконуюю обов'язки заступника головного редактора, приймаю активну участь у сприянні розповсюдження наукового знання

 

Стратегічний облік та конкурентна розвідка

В рамках керівництва магістерською програмою ХНЕУ  "Стратегічний облік та консолідація інформації в системі конкурентної розвідки" велась активна співпраця з  "Товариством аналітиків та професіоналів конкурентної розвідки".

вчені ради

Участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації

Входжу до спеціалізованих вчених рад Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнця та Харківського державного університету харчування та торгівлі

Участь у Міжнародній асоціації інституціональних досліджень (МАІ)

МАІ займається економічним аналізом широкого кола проблем господарського життя й спирається на методологію інституціональних досліджень. Лише орієнтування на інституціональний підхід дозволяє створювати адекватні поточному стану розвитку світової й національної економіки методи, моделі та механізми управління


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44