Warning. Site under construction. All texts prepared by automatic translation

The monographs and chapters in collective monographs 

№ з/п

Назва

Вихідні дані

Обсяг (друк. арк.)

Співавтори

1.

Стратегические группы предприятий: концепция, методология, управление. Научное издание 

Х.: ООО "Кроссроуд", 2006 . – 440 с.

31,6
10,5

Пушкарь А.И., Жуков Ю.Е.

2.

Збалансована система показників: Монографія

Харків: ВД "Інжек", 2007. – 192 с.

12,0
4,0

Кизим М.О.,
Зінченко В.А.

3.

Управління створенням і розвитком видатної корпорації

Харків: ВД "Інжек", 2007. – 208 с.

15,6
5,2

Кизим М.О.,
І.В. Ялдін

4.

Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства: Наукове видання

Х.: ВИД. ХНЕУ, 2007. – 276 с.

17,25

5.

Організація управління інтегрованими структурами бізнесу в контексті збалансованої системи показників. Монографія

Харків: ВД "Інжек", 2007. –  152 с.

9,1
4,5

І.В. Ярошенко

6.

Стратегічна інтеграція підприємств:механізм управління та моделювання розвитку. Наукове видання

Харків: ВД "Інжек", 2008. – 408 с.

20,5

7.

Постанова задачі моделювання конкурентної поведінки інтегрованої структури бізнесу в термінах концепції збалансованої системи показників

конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: монографія . – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2008. – С.113 – 133

0,9
0,45

І.В. Ялдін

8.

Інтеграційні стимули та передумови виникнення об’єднань підприємств

Современные проблемы моделирования социально-экономических систем: монография. – Х.: ИД "ИНЖЭК", 2009. С. 411 – 428

0,86
0,29

Хаустова В.Є.,
Ялдін І.В.,

9.

Моделювання кластерно-мережної взаємодії учасників інтегрованих структур бізнесу

Социально-економическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики: монография. – Х.: ИД "ИНЖЭК", 2009. – С. 324 – 338

0,66
0,33

Ялдін І.В.

10.

Институционально-архитектурное проектирование интеграционного развития субъектов хозяйствования

Проблемы современной экономики и институциональная теория: монография / под. ред.. В.В. Дементьєва, Р.М. Нуреева. – Донецк: ДонНТУ, 2009. – С. 165 – 189

1,15

11.

Організація управління розвитком й конкурентною поведінкою віртуальних інтегрованих об’єднань суб’єктів господарювання

Лібермановські читання:економічна спадщина та сучасні проблеми: монографія. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2009. – 255 – 273

1,00
0,50

С.М. Пилипенко

12.

Теоретико-методологічні засади архітектурного представлення конкурентної поведінки й інноваційної діяльності інтегрованих структур бізнесу в форматі компетенцій

Інновації: проблеми науки та практики: монографія. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2009. – 145 – 164

1,00
0,50

І.В. Ялдін

13. Кластерна стратегія розвитку регіональних логістичних систем Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: монографія. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2010. – С. 149 – 164 0,84
0,42
С. М. Пилипенко
14. Нелінійна парадигма стійкого розвитку інтегрованих структур бізнесу Лібермановські читання – 2010: економічна спадщина та сучасні проблеми: монографія. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2010. – С. 242 – 258 1,00
0,50
І.В. Ялдін
15. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об’єднань Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 344 с. 21,5
7,16
І.П. Дзьобко
О.В. Писарчук
16. Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту / під заг. ред. А.А. Пилипенко та Г.Ф. Азаренкова Харків: ВД "Інжек", 2012. – 640 с. 1,98
0,99
Д.Р. Пилипенко
С.М. Пилипенко
17. Інтеграційний розвиток суб’єктів господарювання: теоретичне обґрунтування та організація управління: монографія Харків: ВД "Інжек", 2012. – 400 с. 23,25
11,62
Ю.Б. Іванов
18. Організація маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера Харків: ТОВ «Золоті сторінки», 2015. – 664 с. 38,6
7,72
Т. І. Лепейко, О. І. Пушкар, К. М. Березовський, О. В. Попов
19. Організація управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства Харків: ФОП Здоровий Я.А., 2015. – 236 с. 15,8
7,9
А.О. Литвиненко 
20. Консолідація облікової інформації в управлінні діяльністю підприємств та їх об’єднань: монографія Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 319 с. 19,9
2,9
за заг. ред. докт. екон. наук, проф. А.А. Пилипенко
21. Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства: організація управління та маркетингове забезпечення Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2017. – 280 с. 16,7
5,5
О. В. Фартушняк,
І. Ю. Пасічник
22. The logistics approach in the strategic management of innovative development of the corporate enterprise Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 404 с.  25,25 
5,05
О.Є, Попов
І.П. Дзьобко
О.М. Кудіна
Г.В. Островєрхова 
23. Архітектурно-онтологічне моделювання обліково-аналітичного забезпечення менеджменту бізнес-процесів підприємства. Бухгалтерський облік як наука; від основ до наукової картини світу : колективна монографія. К.: Центр учбової літератури, 2021. С. 165-182.   0,80 
0,40
А.М. Халліфах
Go to top
(C) Andriy Pylypenko

Курсы НБУ Курсы НБУ Курсы НБУ Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс 1тр. унции серебра по данным Национального Банка Украины