Стратегічна інтеграція підприємств: механізм управління та моделювання розвитку

CТРАТЕГІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ: МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ

Пилипенко А.А. Стратегічна інтеграція підприємств: механізм управління та моделювання розвитку: монографія / А.А. Пилипенко. – Х.: ВД "Інжек", 2008. –  408 с.

В монографії розглянуто теоретико-методологічний базис інтеграції суб’єктів господарювання та розглянуто концептуальні засади створення механізму управління стратегічною взаємодією багато профільних підприємств. Не відкидаючи потенціал традиційних підходів до утворення бізнес-структур, головний акцент зроблено на співпрацю підприємств в межах стратегічних альянсів, кластерно-мережних структур й гібридних форм, засновану на інтеграційних обмеженнях.Запропоновано інструментарій обґрунтування вибору форм інтеграції та подано теоретичні засади інституціоналізації полів взаємодії.
Рекомендовано для наукових працівників, фахівців, аспірантів, практичних робітників і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

 

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Економіка знань та сучасні проблеми інтеграційного розвитку суб’єктів господарювання

1.1. Тенденції розвитку економіки знань й передумови виник-нення інтегрованих структур бізнесу
1.2. Дихотомія ортодоксальних й інституціональних підходів щодо пояснення інтеграційних процесів
1.3. Стратегічна інтеграція в контексті різних концепцій й теорій фірми
1.4. Теорії стратегічної поведінки та альтернативні концепції інтеграції суб’єктів господарювання

Розділ 2. Розвиток теоретико-методологічного базису організації управління стратегічною інтеграцією підприємств

2.1. Стратегічна інтеграція підприємств як нова парадигма організаційного розвитку
2.2. Стратегічні альянси та мережні структури як пріоритетна форма стратегічної інтеграції
2.3. Кластерна модель стратегічної інтеграції
2.4. Методологічні основи організації управління інтеграційними процесами в гетерархічних структурах

Розділ 3. Агентські технології як підґрунтя формування й вдосконалення механізму управління стратегічною інтеграцією

3.1. Концептуальні засади забезпечення стратегічної інтеграції суб’єктів господарювання
3.2. Формування архітектури та онтологічної моделі управління квазіінтегрнованими суб’єктами господарювання
3.3. Мультиагентський підхід до проектування механізму управління стратегічним партнерством підприємств

Розділ 4. Моделювання стратегічної взаємодії суб’єктів господарювання як засіб активізації інтеграційних процесів

4.1. Інституціональне проектування динаміки розвитку інтегрованих структур бізнесу
4.2. Конкурентна поведінка та моделювання взаємодії агентів квазіінтегрованих корпоративних структур
4.3. Інформаційно-комунікаційні технології як основа підвищення ефективності трансферту інновацій між стратегічно інтегрованими агентами та утворення колективного знання
4.4. Моделювання життєдіяльності та розвитку віртуального підприємства
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки

 

 


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44