Організація управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА

Пилипенко А.А. Організація управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства: монографія / Пилипенко А.А., Литвиненко А.О. – Харків: ФОП Здоровий Я.А., 2015. – 236 с. Укр. мова.

Монографію присвячено теоретичному обґрунтуванню й розробці методичного забезпечення управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства. Уточнено понятійно-категоріальний базис дослідження, розроблено концептуальні положення організації управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства та запропоновано онтологічну модель відповідного механізму управління. Доведена доречність розгляду потенціалу розвитку матеріально-технічної бази підприємства як цільового орієнтиру для розробленого механізму. Інтегральне оцінювання такого потенціалу запропоновано здійснювати на основі розробленої ієрархічної моделі нечіткого логічного висновку, яка враховує ефективність використання наявної комбінації активів й бізнес-процесів підприємства у сполученні з спроможністю трансформаційного перегляду такої комбінації. Орієнтування на потенціал дозволило обґрунтувати параметри стратегічної поведінки підприємства у сфері розвитку елементів матеріально-технічної бази та ви-значити особливості його ресурсної стратегії. Стратегічний процес пов’язано з формуванням організаційно-мотиваційного забезпечення управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства. В розрізі варіантів стратегічної поведінки підприємства визначено напрямки удосконалення інструментів реалізації управлінського впливу. Рекомендовано для наукових працівників, фахівців, аспірантів, практич-них робітників і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. Сучасні проблеми забезпечення розвитку матеріально- технічної бази підприємств

1.1. Передумови розвитку матеріально-технічної бази вітчизняних промислових підприємств
1.2. Диференціація підходів до визначення змісту поняття матеріально- технічної бази підприємства
1.3. Економічна сутність та зміст процесів розвитку матеріально- технічної бази підприємства

Розділ 2. Теоретичні основи організації управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства

2.1. Онтологічне моделювання механізму управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства
2.2. Концептуальні засади організації управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства

Розділ 3. Системний аналіз об’єктів розвитку матеріально-технічної бази підприємств

3.1. Стан розвитку матеріально-технічної бази підприємств машинобудування
3.2. Оцінка ефективності використання матеріально-технічної бази підприємств машинобудування
3.3. Аналіз особливостей та типологізація систем управління розвитком матеріально-технічної бази промислових підприємств

Розділ 4. Стратегічний аспект оцінювання та реалізації потенціалу розвитку матеріально-технічної бази підприємства

4.1. Оцінка інноваційної сприйнятливості підприємства як основа визначення орієнтирів роботи механізму управління розвитком його матеріально-технічної бази
4.2. Обґрунтування методичного підходу до інтегрального оцінювання потенціалу розвитку матеріально-технічної бази підприємства
4.3. Обґрунтування глобальної стратегічної поведінки підприємства у сфері реалізації потенціалу розвитку його матеріально-технічної бази

Розділ 5. Методичні засади удосконалення механізму управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства

5.1. Реалізація стратегії розвитку матеріально-технічної бази підприємства в рамках сформованого механізму управління
5.2. Соціальна складова організації управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства
5.3. Удосконалення інструментального забезпечення механізму управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства

Висновки
Список використаних джерел

Go to top
(C) Andriy Pylypenko

Курсы НБУ Курсы НБУ Курсы НБУ Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс 1тр. унции серебра по данным Национального Банка Украины