Програма курсу Організація бухгалтерського обліку  

ПРОГРАМА КУРСУ "ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ"
для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит"
денної форми навчання (2016 рік)

Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, практичних, лабораторних та семінарських занять, матеріали для закріплення знань (самостійну роботу, контрольні запитання), методичні рекомендації щодо оцінювання знань студентів, професійні компетентності, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної форми навчання.

 
Go to top
(C) Andriy Pylypenko

Курсы НБУ Курсы НБУ Курсы НБУ Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс 1тр. унции серебра по данным Национального Банка Украины