Стратегічне управління інноваційним розвитком корпоративного підприємства на основі логістичного підходу

THE LOGISTICS APPROACH IN THE STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE CORPORATE ENTERPRISE

The logistics approach in the strategic management of innovative development of the corporate enterprise: monograph / edited by Dr. (Econ) Science, professor A. Pylypenko and edited by Dr. (Econ) Science, professor O. Popov

A vital prerequisite for strong structural and innovation economy of Ukraine restructuring is a mobilization of all reserves of domestic corporate enterprises to increase the efficiency. This is the way to become very necessary the reorientation of enterprise management on logistics approach. The managing mechanism peculiarities for corporate enterprise processes flow has been defined. The organizational support for this mechanism has been developed. The scenarios of the strategic enterprise behaviour in the logistics functional areas have been substantiated by using the result of flow management assessment. The procedure for mutual reconciliation of the corporate enterprise flow processes has been developed. The features of the innovation activity organization through the corporate enterprise streaming presentation is defined. The methodical approach to the corporate enterprise resource strategy parameters substantiating has been formed.

Recommended for researchers, professionals, graduate students, practical workers and university students of economics.

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Проблеми та перспективи використання логістичного підходу в управлінні розвитком корпоративного підприємства

1.1. Економічна сутність і змістовність ресурсного забезпечення програми розвитку корпоративного підприємства
1.2. Роль і місце логістичної концепції організаціїпотокових процесів в управлінні розвитком корпоративного підприємства
1.3. Концептуальні положення щодо організації управління потоковими процесами корпоративного підприємства на основі логістичного підходу

Розділ 2. Теоретико-методичні засади формування механізму управління потоковими процесами корпоративного підприємства

2.1. Логістична концепція управління ресурсним забезпеченням діяльності корпоративного підприємства
2.2. Механізм управління потоковими процесами корпоративного підприємства
2.3 Стратегічне планування ресурсного забезпечення розвитку корпоративного підприємства

Розділ 3. Технологія оцінювання стану управління потоковими процесами корпоративних підприємств

3.1. Особливості й умови реалізації логістичного підходу до стратегічного управління потоковими процесами корпоративних підприємств
3.2. Структурування ресурсного потенціалу корпоративного підприємства в контексті оцінювання повноти управління його формуванням і використанням
3.3. Формування методологічного підходу до оцінювання стану управління потоковими процесами корпоративного підприємства
3.4. Оцінювання ступеня логістизації елементів системи управління потоковими процесами корпоративного підприємства

Розділ 4. Вплив потокових процесів на організацію інноваційної діяльності корпоративного підприємства

4.1. Трансформація змістовності інноваційної діяльності у ході провадження логістичного управління на корпоративному підприємстві
4.2. Реалізація функцій управління інноваціями в умовах потокового подання діяльності корпоративного підприємства
4.3. Сутність і структура організаційного забезпечення інноваційної діяльності у сфері логістики

Розділ 5. Методичні засади формування ресурсно-логістичної стратегії корпоративного підприємства

5.1. Формування ресурсної стратегії корпоративного підприємства та обґрунтування сценаріїв його стратегічної поведінки в функціональних сферах логістики
5.2. Оцінювання стратегічних потреб корпоративного підприємства у ресурсному забезпеченні його діяльності
5.3. Обґрунтування процедури управління взаємною узгодженістю потокових процесів корпоративного підприємства
5.4. Планування постачальницько-збутового процесу в системі стратегічного управління ресурсним забезпеченням діяльності корпоративного підприємства

Розділ 6. Розвиток організаційно-методичного забезпечення управління потоковими процесами корпоративних підприємств на основі логістичного підходу

6.1. Формування організаційно-мотиваційного забезпечення управління потоковими процесами корпоративного підприємства
6.2. Організаційне проектування системи управління ресурсним забезпеченням діяльності корпоративного підприємства
6.3. Удосконалення інформаційного забезпечення механізму управління потоковими процесами корпоративного підприємства

Висновки
Використана література 
Додатки


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44