Economic and information safety of enterprise in the system of consolidated information

Economic and information safety of enterprise in the system of consolidated information (2013 year)

Навчальний посібник містить теоретичний і методичний матеріал із сучасних проблем інформаційної та економічної безпеки. Матеріал містить методичні та наукові рішення по підвищенню рівня знань студентів у сфері інформаційної та економічної безпеки в системі консолідованої інформації.

Навчальний посібник може бути корисним також аспірантам, науковцям і студентам в економічній, технічній і виробничій областях, а також фахівцям із систем інформаційної та економічної безпеки, які спеціалізуються в області використанні й впровадження інформаційних технологій у різних сферах діяльності.

ISBN 978-966-676-577-5

Management: tutorial

Management: tutorial (recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine)(2005 year)

У підручнику розглянуто сутність менеджменту, його місце в системі управління, роль менеджерів і управлінців, еволюцію менеджменту, види організацій як об’єктів управління, функції та методи менеджменту, управлінські рішення та методи їх оптимізації, інформаційні системи та комунікації, стратегічні зміни та організаційний розвиток, ефективність менеджменту тощо.Підручник поєднує теоретичні основи менеджменту і методи практичного їх використання в діяльності організації. Таке поєднання теорії та практики у вивченні особливостей сучасного менеджменту суттєво підвищує ефективність засвоєння програмного матеріалу учбової дисципліни.

ISBN 966-392-033-5

Accounting and control organising: tutorial

Accounting and control organizing: tutorial (recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine)(2005 year)

Розглядаються питання організації обліку і контролю в системі управління підприємством. Значної уваги приділено розгляду обліку як інформаційно-аналітичного забезпечення процесу розробки стратегії підприємства. Докладно висвітлюються особливості організації контролінгу, управлінського й стратегічного обліку. Розглянуто питання розробки облікової політики підприємства, організації окремих облікових ділянок й праці відповідних виконавців, побудови систем документування господарських операцій, структурно-функціональної регламентації обліково-аналітичного процесу, формування інструментарію організації й планування перспективного розвиту обліку. 

ISBN 966-392034-3

Management: study guide

Management: study guide (recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine)(2001 рік)

В учбовому посібнику розглянуто широке коло питань менеджменту організацій, що функціонують в конкурентному ринковому середовищу: викладаються теоретичний погляд на природу, сутність та розвиток менеджменту; характеризуються основні елементи сучасної парадигми управління; розглядаються основи загального процесу управління організацією та її персоналом; умови та факторі становлення стратегічного менеджменту; методи розробки та вибору стратегії в умовах зовнішнього середовища, що притаманна ринковій економіці; організація та система інноваційного виробничого менеджменту; методи розкриття творчого потенціалу особистості.  

ISBN 5-7763-0397-4

Accounting and control organizing: study guide

Accounting and control organizing: study guide (recommended by the Ministry of Education and Science)(2002 year)

Розглядаються питання організації обліку і контролю в системі управління підприємством. Висвітлюються предмет та методичні прийоми, особливості організації облікового і контрольного процесів та їх взаємозв’язок, сутність і завдання документування господарських операцій, облікова реєстрація та формування бухгалтерської звітності. Розглянуто питання організації управлінського обліку.

Призначений для студентів та викладачів вузів, може бути корисним для бухгалтерів та працівників фінансових і економічних служб підприємства.

ISBN 5-7763-1562-X

Economics of Labour: study guide

Economics of Labour: study guide (recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine)(2001 рік)

У навчальному посібнику на основі досягнень закордонної теорії і практики в галузі трудових відносин, досвіду, накопиченого вітчизняними підприємствами, а також особливостей становлення ринкової економіки в Україні, розглядаються питання формування ринку праці і його регулювання, проблеми зайнятості працездатного населення. Значне місце в посібнику займає організація і регулювання заробітної плати, функціонування тарифної системи, використання різних форм і систем заробітної плати, досліджується поводження роботодавців і працівників у результаті впливу стимулів у вигляді заробітної плати, ціни, прибутку, негрошових факторів і державної політики. 

ISBN 5-7763-1563-8

Economics of Labour and sociolabor relations: study guide

Economics of Labour and sociolabor relations: study guide recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine)(2004 рік)

У навчальному посібнику розкрито основні проблеми, що виникають в сфері соціально-трудових відносин. Належну увагу приділено висвітленню тем, які передбачені навчальною програмою. Ґрунтовно викладено механізм функціонування сучасного ринку праці, зайнятості і безробіття, управління продуктивністю, вартістю робочої сили, організацією, нормування та оплату праці, її державне регулювання, аналіз трудових показників. Посібник розрахований на студентів економічних вузів, спеціалістів в галузі праці і соціально-трудових відносин. 

ISBN 966-676-090-8


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44