Організація управління інтегрованими структурами бізнесу в контексті збалансованої системи показників

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ БАКАЛАВР (напрям підготовки 6.030509) МАГІСТР (спеціальність 8.03050901)

Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр (напрям підготовки 6.030509) та магістр (спеціальність 8.03050901) з обліку і аудиту / укл. А. А. Пилипен-ко, Ю. Д. Маляревський, Л. В. Безкоровайна, Н. С. Пасенко, Н. В. Курган, Г. С. Лучанінова / під заг. ред. д.е.н., проф. А. А. Пилипенка. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013 – 121 с. (укр. мов.)

Розглянуто порядок написання та оформлення дипломної роботи бакалаврів і магістрів, наведено перелік тем, що пропонуються до написання, вимоги до оформлення роботи, а також запропоновано приклади до оформлення основних структурних елементів роботи. Рекомендовано для студентів факультету «Облік і аудит» напряму підготовки 6.030509 та спеціальності 8.03050901.

Головною особливістю методичних рекомендацій є детальне висвітлення відмінностей дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр. Такі відмінності представлено у описовій, табличній та ілюстративній формах.

ЗМІСТ

Вступ

1. Підготовка до написання дипломної роботи. Загальні рекомендації до вибору теми дипломної роботи, об’єкта дослідження та складання її плану 
1.1. Мета і завдання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» та «Магістр»
1.2. Вибір теми дипломної роботи
1.3. Складання плану роботи
1.4. Огляд літературних джерел

2. Виконання дипломної роботи
2.1. Загальні рекомендації до структури та змісту дипломної роботи
2.2. Титульний аркуш 
2.3. Завдання до дипломної роботи
2.4. Реферат
2.5. Зміст
2.6. Вступ
2.7. Основна частина
2.7.1. Основна частина дипломної роботи ОКР «Бакалавр»
2.7.2. Основна частина дипломної роботи ОКР «Магістр»
2.7.3. Наслідування матеріалів дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у дипломній роботі освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
2.8. Висновки
2.9. Список використаних джерел
2.10. Додатки

3. Документальне оформлення роботи

4. Нормоконтроль
4.1.Порядок проходження нормоконтролю
4.2.Вимоги до оформлення

5. Захист дипломної роботи

Використана література 

Додатки

 

 


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44