Розвиток технології оцінювання маркетингового потенціалу промислового підприємства через рівень його стратегічної відповідності

Посилання на статтю: Пилипенко А.А. Розвиток технології оцінювання маркетингового потенціалу промислового підприємства через рівень його стратегічної відповідності [Електронний ресурс] / А.А. Пилипенко, К.М. Березовський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 6 (16). – С. 6-20. – Режим доступу до журн.: http://www.economics.opu.ua/files/archive/2014/n6.html

Висвітлено технологію оцінювання рівня розвитку маркетингового потенціалу промислового підприємства. В основу оцінювання покладено стратегічну відповідність підприємства запитам ринку. Реалізація означеного підходу відбувається через виділення чотирьох головних напрямів прояву стратегічної відповідності та встановлення причинно-наслідкових зв’язків між ними. До таких напрямів віднесено внутрішню, зовнішню, синергетичну та компенсаторну стратегічну відповідність. Кількісне оцінювання стратегічної відповідності базується на розробленій системі лінгвістичних змінних, які характеризують той чи інший з означених напрямів її прояву. При цьому кількість напрямів прояву диференціюється залежно від параметрів діяльності підприємства. Основу такої диференціації становить кластеризація підприємств за рівнем ефективності діяльності та обсягом бюджетів маркетингу. Передбачено співставлення кількісних і якісних показників у інтегральній оцінці рівня прояву кожного з видів стратегічної відповідності. Отримані інтегральні значення використовуються у якості важелів впливу у системі маркетингового управління промисловим підприємством.

Ключові слова: маркетинговий потенціал, стратегічна відповідність, цільова орієнтація підприємства, технологія оцінювання

Go to top
(C) Andriy Pylypenko

Курсы НБУ Курсы НБУ Курсы НБУ Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс 1тр. унции серебра по данным Национального Банка Украины