Учетно-аналитическое обеспечение управления затратами предприятий

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ

Пилипенко А.А. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об'єднань: монографія / А.А. Пилипенко, І.П. Дзьобко, О.В. Писарчук; за заг. ред. докт. екон. наук, доцента Пилипенко А.А. - Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. - 344 с. (Укр. мов.)

На системній основі розкрито склад і структуру, особливості формування та принципи функціонування, методологію і концептуальне підґрунтя впровадження обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх інтегрованих об’єднань. Особливість пропозицій міститься у прийнятті датацентричної організації облікового процесу при його орієнтуванні на підтримку прийняття рішень у сфері менеджменту логістичних витрат та управління знаннями підприємств. Значної уваги приділено розкриттю аспектів стратегічності у бухгалтерському обліку при проектно-процесному представленні життєдіяльності суб’єктів господарювання та обранні ресурсно-компетентністного підходу до забезпечення управління ними. Рекомендовано для наукових працівників, аспірантів, фахівців-практиків і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

 

ЗМІСТ

Вступ

1. Теоретичні основи формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об’єднань

1.1. Сутність і зміст процесів управління витратами та їх місце в системі стратегічного розвитку підприємства
1.2. Технологія та особливості формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами суб’єктів господарювання
1.3. Інноваційні витрати та їх місце в організації обліково-аналітичного процесу підприємств та їх об’єднань

2. Системний підхід до проблем формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств

2.1. Теоретико-методологічний базис та концепція обліково-аналітичної підтримки системи управління витратами підприємств та їх об’єднань
2.2. Особливості розбудови обліку витрат у процесній парадигмі організації управління підприємством
2.3. Особливості управління витратами проектно-орієнтованих інноваційних підприємств
2.4. Особливості формування та використання обліково-аналітичного забезпечення в умовах проектно-процесного підходу до реалізації та ресурсного обґрунтування інтеграційних процесів суб’єктів господарювання

3. Особливості формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами в умовах функціонування логістичної системи підприємства

3.1. Процесний підхід до розуміння функціонування логістичної системи підприємства
3.2. Індикативна оцінка витрат функціонування логістичної системи підприємства
3.3. Формування обліково-аналітичного забезпечення функціонування логістичної системи підприємства

4. Облік і аналіз інноваційних витрат підприємств та їх об’єднань

4.1. Моніторинг середовища як основа формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами
4.2. Формування облікового та аналітичного забезпечення при плануванні інноваційних витрат
4.3. Аналіз і оцінювання результативності інноваційних витрат

5. Стратегічний облік в управлінні витратами інтегрованих об’єднань суб’єктів господарювання

5.1. Організація обліково-аналітичної підтримки стратегічного управління витратами та консолідованим знанням у системі інтеграційного розвитку підприємств
5.2. Розвиток облікового моделювання в системі управління витратами інтегрованих суб’єктів господарювання
5.3. Розбудова збалансованої системи показників як складової обліково-аналітичного забезпечення управління трансакційними та консолідованими витратами

Висновки
Література
Додатки

 

Go to top
(C) Andriy Pylypenko

Курсы НБУ Курсы НБУ Курсы НБУ Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс 1тр. унции серебра по данным Национального Банка Украины