Экономическая и информационная безопасность предприятий в системе консолидированной информации. Ученое пособие

Экономическая и информационная безопасность предприятий в системе консолидированной информации. Ученое пособие (2013 год)

Навчальний посібник містить теоретичний і методичний матеріал із сучасних проблем інформаційної та економічної безпеки. Матеріал містить методичні та наукові рішення по підвищенню рівня знань студентів у сфері інформаційної та економічної безпеки в системі консолідованої інформації.
Навчальний посібник може бути корисним також аспірантам, науковцям і студентам в економічній, технічній і виробничій областях, а також фахівцям із систем інформаційної та економічної безпеки, які спеціалізуються в області використанні й впровадження інформаційних технологій у різних сферах діяльності.

ISBN 978-966-676-577-5

Организация учета и контроля. Учебник

Организация учета и контроля. Учебник (с грифом МОН)(2005 год)

Розглядаються питання організації обліку і контролю в системі управління підприємством. Значної уваги приділено розгляду обліку як інформаційно-аналітичного забезпечення процесу розробки стратегії підприємства. Докладно висвітлюються особливості організації контролінгу, управлінського й стратегічного обліку. Розглянуто питання розробки облікової політики підприємства, організації окремих облікових ділянок й праці відповідних виконавців, побудови систем документування господарських операцій, структурно-функціональної регламентації обліково-аналітичного процесу, формування інструментарію організації й планування перспективного розвиту обліку. 

ISBN 966-392034-3

Экономика труда и социально-трудовые отношения. Учебное пособие

Экономика труда и социально-трудовые отношения. Учебное пособие (с грифом МОН)(2004 год)

У навчальному посібнику розкрито основні проблеми, що виникають в сфері соціально-трудових відносин. Належну увагу приділено висвітленню тем, які передбачені навчальною програмою. Ґрунтовно викладено механізм функціонування сучасного ринку праці, зайнятості і безробіття, управління продуктивністю, вартістю робочої сили, організацією, нормування та оплату праці, її державне регулювання, аналіз трудових показників.

Посібник розрахований на студентів економічних вузів, спеціалістів в галузі праці і соціально-трудових відносин. 

ISBN 966-676-090-8

Экономика труда. Учебное пособие

Экономика труда. Учебное пособие (с грифом МОН)(2001 год)

У навчальному посібнику на основі досягнень закордонної теорії і практики в галузі трудових відносин, досвіду, накопиченого вітчизняними підприємствами, а також особливостей становлення ринкової економіки в Україні, розглядаються питання формування ринку праці і його регулювання, проблеми зайнятості працездатного населення. Значне місце в посібнику займає організація і регулювання заробітної плати, функціонування тарифної системи, використання різних форм і систем заробітної плати, досліджується поводження роботодавців і працівників у результаті впливу стимулів у вигляді заробітної плати, ціни, прибутку, негрошових факторів і державної політики. 

ISBN 5-7763-1563-8

Менеджмент. Учебное пособие

Менеджмент. Учебное пособие (с грифом МОН)(2001 год)

В учбовому посібнику розглянуто широке коло питань менеджменту організацій, що функціонують в конкурентному ринковому середовищу: викладаються теоретичний погляд на природу, сутність та розвиток менеджменту; характеризуються основні елементи сучасної парадигми управління; розглядаються основи загального процесу управління організацією та її персоналом; умови та факторі становлення стратегічного менеджменту; методи розробки та вибору стратегії в умовах зовнішнього середовища, що притаманна ринковій економіці; організація та система інноваційного виробничого менеджменту; методи розкриття творчого потенціалу особистості.  

ISBN 5-7763-0397-4

Go to top
(C) Andriy Pylypenko

Курсы НБУ Курсы НБУ Курсы НБУ Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс 1тр. унции серебра по данным Национального Банка Украины