Участь у редколегіях журналів

Участь у науково-дослідних роботах

Приймаю активну участь у виконанні та керівництві держбюджетними та госпдоговірними науково-дослідними роботами, в рамках яких проходять апробацію результати власних наукових досліджень. 

Подробнее: Научно-исследовательские работы

Участь у Міжнародній асоціації інституціональних досліджень (МАІ)

МАІ займається економічним аналізом широкого кола проблем господарського життя й спирається на методологію інституціональних досліджень. Лише орієнтування на інституціональний підхід дозволяє створювати адекватні поточному стану розвитку світової й національної економіки методи, моделі та механізми управління

Подробнее: Ассоциация институционалистов

вчені ради

Участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації

Входжу до спеціалізованих вчених рад Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнця та Харківського державного університету харчування та торгівлі

Подробнее: Ученые советы

Стратегічний облік та конкурентна розвідка

В рамках керівництва магістерською програмою ХНЕУ  "Стратегічний облік та консолідація інформації в системі конкурентної розвідки" велась активна співпраця з  "Товариством аналітиків та професіоналів конкурентної розвідки".

Подробнее: Конкурентная разведка

Участь у редколегіях журналів

Участь у редакційних колегіях наукових журналів

Входячи до складу редакційних колегій наукових журналів, у двох з яких виконуюю обов'язки заступника головного редактора, приймаю активну участь у сприянні розповсюдження наукового знання

 

Подробнее: Редколлегии журналов