Warning. Site under construction. All texts prepared by automatic translation

Входжу до складу спеціалізованих вчених рад

у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця (Д 64.055.2) 

У спеціалізований Раді ХНЕУ ім. С. Кузнеця (Д 64.055.2) відкриті спеціальності:
08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
08.07.08 - фінанси, грошовий обіг і кредит

у Харківському державному університеті харчування та торгівлі (Д 64.088.02)

У спеціалізованій Раді ХДУХТ (Д 64.088.02) відкриті спеціальності:
08.00.04 - економіка та управління підприємствами
08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Під моїм керівництвом підготували та захистили дисертації на здобуття наукового звання кандидата економічних наук п'ять осіб:
- Ярошенко Іван Васильович. Дисертація на тему; "Формування збалансованої системи показників в управлінні інтегрованими структурами бізнесу". Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності" (2008 рік);
- Поспєлов Олександр Михайлович. Дисертація на тему; "Організація логістичного управління діяльністю підприємства". Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності" (2009 рік);
Березовський Кирило Михайлович. Дисертація на тему; "Маркетингове управління діяльністю промислового підприємства в умовах глобалізації". Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності" (2013 рік);
Литвиненко Аліна Олекнсандрівна. Дисертація на тему; "Управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства". Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності" (2015 рік);
- Пасічник Інна Юріївна. Дисертація на тему: "Управління конкурентоспроможністю продукції на основі маркетингової стратегії". Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності" (2016 рік).

Go to top
(C) Andriy Pylypenko

Курсы НБУ Курсы НБУ Курсы НБУ Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс 1тр. унции серебра по данным Национального Банка Украины