Входжу до складу спеціалізованих вчених рад

у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця (Д 64.055.2) 

У спеціалізований Раді ХНЕУ ім. С. Кузнеця (Д 64.055.2) відкриті спеціальності:
08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
08.07.08 - фінанси, грошовий обіг і кредит

у Харківському державному університеті харчування та торгівлі (Д 64.088.02)

У спеціалізованій Раді ХДУХТ (Д 64.088.02) відкриті спеціальності:
08.00.04 - економіка та управління підприємствами
08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Під моїм керівництвом підготували та захистили дисертації на здобуття наукового звання кандидата економічних наук п'ять осіб:
- Ярошенко Іван Васильович. Дисертація на тему; "Формування збалансованої системи показників в управлінні інтегрованими структурами бізнесу". Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності" (2008 рік);
- Поспєлов Олександр Михайлович. Дисертація на тему; "Організація логістичного управління діяльністю підприємства". Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності" (2009 рік);
Березовський Кирило Михайлович. Дисертація на тему; "Маркетингове управління діяльністю промислового підприємства в умовах глобалізації". Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності" (2013 рік);
Литвиненко Аліна Олекнсандрівна. Дисертація на тему; "Управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства". Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності" (2015 рік);
- Пасічник Інна Юріївна. Дисертація на тему: "Управління конкурентоспроможністю продукції на основі маркетингової стратегії". Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності" (2016 рік).