Входжу до складу Міжнародної асоціації інституціональних досліджень (МАІ)

МАІ займається економічним аналізом широкого кола проблем господарського життя й спирається на методологію інституціональних досліджень. За моїм переконанням, лише орієнтування на інституціональний підхід (але доповнений певними здобутками ряду інших економічних дисциплін) дозволить створювати адекватні поточному стану розвитку світової й національної економіки методи, моделі та механізми регулювання життєдіяльності суб'єктів господарювання та їх об'єднань.

В рамках співпраці з асоціацією було підготовлено ряд статей, а саме:
– Пилипенко А.А. Інституціональна динаміка інтеграційного розвитку суб’єктів господарювання / А.А. Пилипенко // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая: зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНТУ,  2007. – Выпуск 31-2(117). – С. 9–15.
– Пилипенко А.А. Моделювання взаємодії агентів та інституціональної динаміки кластерно-сітьової структури / А.А. Пилипенко // Економіка промисловості. – 2007. – №1(36). – С. 55–60.
– Пилипенко А.А. Институциональные основы организации налогового менеджмента в интегрированных структурах бизнеса / А.А. Пилипенко // Бизнес-информ. – 2007. – № 12(2). – С. 52–55
– Пилипенко А.А. Інституціональні засади управління інтеграційним розвитком підприємства / А.А. Пилипенко // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая: зб. наук. праць. –Донецьк: ДонНТУ, 2006. – Выпуск 103-2. – С. 227–234.
– Пилипенко А.А. Інтеграційний розвиток підприємства в контексті інституціональної теорії  / А.А. Пилипенко // Сучасні наукові дослідження: матеріали міжнародної науково-практичної конференції,  (Дніпропетровськ, 2006, 20-28 лютого, 2006 р.). – Т. 29: Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 35–37.
– Пилипенко А.А. Інституціональне проектування розвитку інтеграційного потенціалу суб’єктів господарювання // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2008. – Выпуск 34-1(138). – С. 215 – 221
– Пилипенко А.А.Методологія інституціонального регламентування розвитку потенціалу інтегрованих структур бізнесу / А.А. Пилипенко // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2009. – Выпуск 37-2. – С. 195 – 202