Warning. Site under construction. All texts prepared by automatic translation

Входжу до складу Міжнародної асоціації інституціональних досліджень (МАІ)

МАІ займається економічним аналізом широкого кола проблем господарського життя й спирається на методологію інституціональних досліджень. За моїм переконанням, лише орієнтування на інституціональний підхід (але доповнений певними здобутками ряду інших економічних дисциплін) дозволить створювати адекватні поточному стану розвитку світової й національної економіки методи, моделі та механізми регулювання життєдіяльності суб'єктів господарювання та їх об'єднань.

В рамках співпраці з асоціацією було підготовлено ряд статей, а саме:
– Пилипенко А.А. Інституціональна динаміка інтеграційного розвитку суб’єктів господарювання / А.А. Пилипенко // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая: зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНТУ,  2007. – Выпуск 31-2(117). – С. 9–15.
– Пилипенко А.А. Моделювання взаємодії агентів та інституціональної динаміки кластерно-сітьової структури / А.А. Пилипенко // Економіка промисловості. – 2007. – №1(36). – С. 55–60.
– Пилипенко А.А. Институциональные основы организации налогового менеджмента в интегрированных структурах бизнеса / А.А. Пилипенко // Бизнес-информ. – 2007. – № 12(2). – С. 52–55
– Пилипенко А.А. Інституціональні засади управління інтеграційним розвитком підприємства / А.А. Пилипенко // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая: зб. наук. праць. –Донецьк: ДонНТУ, 2006. – Выпуск 103-2. – С. 227–234.
– Пилипенко А.А. Інтеграційний розвиток підприємства в контексті інституціональної теорії  / А.А. Пилипенко // Сучасні наукові дослідження: матеріали міжнародної науково-практичної конференції,  (Дніпропетровськ, 2006, 20-28 лютого, 2006 р.). – Т. 29: Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 35–37.
– Пилипенко А.А. Інституціональне проектування розвитку інтеграційного потенціалу суб’єктів господарювання // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2008. – Выпуск 34-1(138). – С. 215 – 221
– Пилипенко А.А.Методологія інституціонального регламентування розвитку потенціалу інтегрованих структур бізнесу / А.А. Пилипенко // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2009. – Выпуск 37-2. – С. 195 – 202

Go to top
(C) Andriy Pylypenko

Курсы НБУ Курсы НБУ Курсы НБУ Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс 1тр. унции серебра по данным Национального Банка Украины