Warning. Site under construction. All texts prepared by automatic translation

Участь у науково-дослідній роботі

Апробація наукових досліджень проведена в рамках науково-дослідних робіт, які проводилися:

Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця

У якості керівника тем:
– Фінансово-економічний механізм розвитку корпоративних структур (ініціативна тема, номер державної реєстрації 0107U000399);
– Розвиток управлінського обліку та стратегічних систем вимірювання ін-новаційно орієнтованих промислових підприємств та інтегрованих структур біз-несу (держбюджет МОН, номер державної реєстрації 0111U003024);
– Організація логістичного управління процесами транскордонного співробітництва (госпдоговірна, номер державної реєстрації 0112U00430);
– Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком промислового підприємства (госпдоговірна, номер державної реєстрації 0114U001917);
– Консолідація облікової інформації в управлінні діяльністю підприємства (госпдоговірна, номер державної реєстрації 0115U001233);
– Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем: теорія та методологія (держбюджет МОН, номер державної реєстрації 0115U002375);

У якості відповідального виконавця тем:
– Стратегічне управління соціально-економічним розвитком інтегрованих структур бізнесу в умовах євроінтеграції (держбюджет МОН, номер державної реєстрації 01084000473);
– Вдосконалення системи стратегічного управління стійким розвитком підприємства (госпдоговірна, номер державної реєстрації 0105U006404);

У якості виконавця тем:
– Теоретичне обґрунтування стратегії корпоративного управління (держ-бюджет МОН, номер державної реєстрації 0101U003157);
– Розробка механізму інноваційного управління підприємством на основі теорії інформаційної вартості (держбюджет МОН, номер державної реєстрації 0105U008592);
– Інституціональне забезпечення реалізації пріоритетних напрямів науко-вого та інноваційного розвитку України (держбюджет МОН, номер державної реєстрації 0112U001117);
– Шляхи поліпшення управління фінансовим станом акціонерного підприємства в умовах інфляції (госпдоговірна).

Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України:

у якості виконавця тем
– Стратегія розвитку машинобудівного комплексу (держбюджет, номер державної реєстрації 0106U001852);
– Формування організаційного-економічного механізму корпоративного управління промислових підприємств регіону (держбюджет, номер державної реєстрації 0105U002370)
– Модель формування регіональних кластерних структур (держбюджет);
– Формування механізму розвитку конкурентоспроможних інтегрованих структур бізнесу в умовах глобалізації (держбюджет, номер державної реєстрації 0107U006352)

  

Go to top
(C) Andriy Pylypenko

Курсы НБУ Курсы НБУ Курсы НБУ Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс 1тр. унции серебра по данным Национального Банка Украины