Warning. Site under construction. All texts prepared by automatic translation

Участь у редколегіях журналів

Участь у науково-дослідних роботах

Приймаю активну участь у виконанні та керівництві держбюджетними та госпдоговірними науково-дослідними роботами, в рамках яких проходять апробацію результати власних наукових досліджень. 

Участь у редколегіях журналів

Участь у редакційних колегіях наукових журналів

Входячи до складу редакційних колегій наукових журналів, у двох з яких виконуюю обов'язки заступника головного редактора, приймаю активну участь у сприянні розповсюдження наукового знання

 

Стратегічний облік та конкурентна розвідка

В рамках керівництва магістерською програмою ХНЕУ  "Стратегічний облік та консолідація інформації в системі конкурентної розвідки" велась активна співпраця з  "Товариством аналітиків та професіоналів конкурентної розвідки".

вчені ради

Участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації

Входжу до спеціалізованих вчених рад Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнця та Харківського державного університету харчування та торгівлі

Участь у Міжнародній асоціації інституціональних досліджень (МАІ)

МАІ займається економічним аналізом широкого кола проблем господарського життя й спирається на методологію інституціональних досліджень. Лише орієнтування на інституціональний підхід дозволяє створювати адекватні поточному стану розвитку світової й національної економіки методи, моделі та механізми управління

Go to top
(C) Andriy Pylypenko

Курсы НБУ Курсы НБУ Курсы НБУ Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс 1тр. унции серебра по данным Национального Банка Украины